Loading...
StatutenOnze club is als vzw een gestructureerde organisatie. Om te bepalen wat mag en wie wat mag doen (uiteraard binnen het wettelijk kader) bestaan er statuten. De statuten zijn de identiteit en grondwet van de vzw. Ze werden opgesteld op maat van onze eigen werking, maar natuurlijk zijn er ook een aantal zaken die verplicht werden opgenomen.

statuten snttc.pdf

Intern reglementConform artikel 24 van de statuten van onze club vormt het intern reglement een aanvulling op de statuten en geeft het een overzicht van de rechten en de plichten van het bestuur en van de leden van de club.

intern reglement snttc.pdf

GedragscodeBij onze club moet elk lid met plezier kunnen sporten en de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen met aandacht voor de eigen persoonlijke mogelijkheden en wensen. Samen met alle leden plaatsten we enkele uitgangspunten en gedragsregels centraal en goten deze in een 'gedragscode', die aanvullend werkt op de statuten en het intern reglement.

gedragscode snttc.pdf